Můj příběh

Jméno a příjmení:          František JOHN (RNDr., Mgr., Ph.D.)

Datum narození:            1. dubna 1978

Místo narození:              Zábřeh

Rodinný stav:                 nejstarší ze čtyř sourozenců; ženatý (manželka Daniela), čtyři děti (Tadeáš, Samuel, Timotej, Michael)

 

Průběh zaměstnání:

od 8. 12. 2010 – doposud – starosta města Zábřeha

2006 – 2010 – Krajský úřad Olomouckého kraje, referent odboru životního prostředí a zemědělství

2005 – 2006 – Arcidiecézní charita Olomouc, koordinátor zahraniční pomoci a rozvojové spolupráce (zaměření na environmentální rozvojové projekty v Gruzii; dále Ukrajina, Srbsko, pomoc po povodních - Rumunsko)

 

Členství ve volených, řídících a poradních orgánech:

Národní platforma pro ekosystémové služby (od r. 2022)

Rada Svazu měst a obcí ČR; komora měst (od r. 2019)

Stálá regionální konference Olomouckého kraje (od r. 2019 řádný člen)

Evropský výbor regionů (2017–2020, náhradník)

správní rada MAS Horní Pomoraví (od r. 2015)

zastupitel Olomouckého kraje (od r. 2012)

výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (2020–2021)

představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. (od r. 2011)

představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (od r. 2020)

předseda Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko (od r. 2010)

zastupitel města Zábřeha (od r. 2006); starosta (od 8. 12. 2010)

Rada Charity Zábřeh (od r. 2000)

Předseda Místní organizace KDU-ČSL Zábřeh, předseda Okresního výboru KDU-ČSL Šumperk a místopředseda Krajského výboru KDU-ČSL Olomouc

(a další členství v poradních orgánech, komisích a výborech)

 

Vzdělání:

1. 7. 2002 – 16. 10. 2009 Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (Ph.D.)

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Katedra ekologie a životního prostředí Předmět výzkumu: ekologie (Ph.D.); studium populace bobra evropského a biotopových preferencí s využitím nástrojů GIS a GPS (grant FRVŠ MŠMT), bobr jako konfliktní živočich, zpracování Managementového plánu pro bobra evropského v ČR (grant VaV MŽP ČR a AOPAK ČR); řada odborných publikací; environmentální osvěta (přednášky, konference), výuka studentů magisterského studia.
 

2008 Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (RNDr.)

obor Ekologie (RNDr.), téma: využití integrace GPS/GIS v ekologii živočichů na příkladu bobra evropského
 

1. 9. 2001 – 16. 6. 2004 Fakulta sociálních studií MU Brno (Mgr.)

obor Humanitní environmentalistika (Mgr.)          
 

1. 9. 1996 – 22. 5. 2001 Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (Mgr.)

obor Ochrana a tvorba životního prostředí (Bc., Mgr.)
 

1. 9. 1991 – 31. 6. 1996 Střední zemědělská škola v Šumperku

obor pěstitel – chovatel

praxe: dva měsíce na soukromém statku v Bavorsku 

 

Zájmy

Jsem renesanční člověk s všestrannými zájmy o vše krásné

Pobyt v přírodě (za každého počasí)

Skauting

Sporty (kolo, plavání, lyže etc.)

Práce na zahradě a v sadu

Včelařství (od dětství)

Fotografie (příroda a krajina, architektura, rodina)

Historie umění a architektury

- zvony a zvonařství, kampanologie (řada publikací)

Ochrana přírody a krajiny

Biologie a ekologie; recenzent vědeckých periodik

Věda a víra

Historie

Regionální historie a vlastivěda

Řezbářství a práce se dřevem

Pravidelné dárcovství krve

 

Členství v neziskových organizacích

Junák – svaz skautů a skautek ČR, skautské středisko Skalička

Česká křesťanská akademie

Český svaz včelařů

Český rybářský svaz

Český zahrádkářský svaz

Sokol

Orel – orelská župa Stojanova

Farní muzeum Zábřeh, o.s.

Spolek Metoděj Zábřeh