Zvon z roku 1393 v Brně : památka na moravská markrabata Jošta a Prokopa

Brněnský klášter augustiniánů poustevníků s kostelem Zvěstování Panny Marie a sv. Tomáše je významnou památkou připomínající činnost moravských Lucemburků. Založil jej v roce 1350 na brněnském předměstí moravský markrabě Jan Jindřich, bratr krále a císaře Karla IV. Věže byly zřejmě dostavovány kolem roku 1393, kdy klášter dostal velký zvon pořízený nákladem markrabat Jošta a Prokopa, prasynovců Karla IV.

Založení kláštera potvrdil v Avignonu v roce 1356 papež Inocenc VI.; v té době byl zřejmě již hotov cihlový presbytář kostela, který vysvětil biskup Jan Očko z Vlašimi. Dvakrát se v letech 1366 a 1375 rozhodl podpořit stavbu kláštera bratr fundátora císař Karel IV., vždy po dva roky pravidelnými výtěžky z kutnohorských dolů. Po smrti markraběte Jana Jindřicha v roce 1375 pokračoval ve stavbě jeho prvorozený syn markrabě Jošt. V průběhu let byl klášterní kostel vybavován bohoslužebnými předměty. Věže byly zřejmě dostavovány kolem roku 1393, kdy klášter dostal velký zvon pořízený nákladem markrabat Jošta a Prokopa.

publikace: John, F. - Srovnal, F.: Zvon z roku 1393 v Brně: památka na moravská markrabata Jošta a Prokopa. Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 121, č. 1 (2013), s. 14-21.