Funkční krajinou pro odpovědnou budoucnost

Zpět na Články a názory

Dopady klimatických změn vyvracejí stanoviska skeptiků, kteří nejen realitu změn klimatu, ale i jejich zapříčinění člověkem popírali. V rámci svého studia ekologie na Přírodovědecké fakultně UP v Olomouci vzpomínám na diskuse s tehdejším premiérem Václavem Klausem, který problematiku odbyl tím, že ekologie není věda a vše vyřeší trh. Jenže opravdu nevyřešil.

Harmonická a funkční krajina, v pozadí Králický sněžník

V lesích trvá již několik let kalamitní stav způsobený především likvidací smrkových porostů kůrovcem, který suchem oslabené stromy snáze napadá a do roka „otočí“ více generací. Dlouhotrvající sucho má rozsáhlé dopady na krajinu a prostřednictvím zásob vody ohrožuje jednu z podmínek kvality života člověka, dostupnost pitné vody. Jedním z důsledků klimatické krize jsou i extrémní výkyvy počasí, například větší výskyt silných bouří a lokálních přívalových dešťů. Dopady změn klimatu jsou ale zřejmé i v globálním měřítku, vzpomeňme například na rozsáhlé požáry lesů v Austrálii a mnohde jinde či tání pevninských či horských ledovců.

Přesto, že je vysazování lesů klíčovým mitigačním a adaptačním opatřením, je současný celoplanetrání trend i díky kácení pralesů úbytek stromů! Pokud chceme něco změnit, držme se zásady globálního myšlení a lokálního jednání. Obnova struktur v krajině je jedním z podmínek obnovy celé řady jejich funkcí včetně zadržení vody (řešení sucha i povodní). Stromy jsou pro krajinu naprosto klíčové díky malým vodním cyklům, které vytvářejí. Z desetileté praxe starosty města Zábřeha například vidím, jak je ve městech a obcích těžké stromy udržet a hledat pro ně nová místa. Řada pozemků je zatížená sítěmi a jejich ochrannými pásmy. Pro stromy hledejme místo také ve volné krajině, kde především realizace prvků z komplexních pozemkových úprav, bohužel velmi pomalu probíhajících, nabízí řadu možností. Důležitým tématem a výzvou k obnově struktur v krajině se zastupením dřevin je obnova alejí u cest. Stromy zde poslední roky stále ubývají. Jistě, bezpečnost především, není ale možné se na ni vymlouvat. Ekonomické nástroje pro řešení klimatické krize se musí promítnout do zemědělské dotační politiky a správného hospodaření (do budoucna například není možné dotačně podporovat ty zemědělské provozy, které díky špatnému hospodaření prohlubují současnou krizi).

Funkční krajina je harmonická a krásná. Krajina našeho domova, která bude místem pro kvalitní život i pro příští generace. Péče a rozvoj funkční a harmonické krajiny je přece krásný program.

František John

Zpět na Články a názory