Články a názory

Chci skončit s nejistotou v sociálních službách

Vytvořeno: 12. 09. 2020

Kdysi jsem pracoval na Arcidiecézní charitě v Olomouci. Byla to neocenitelná zkušenost. Podmínky v sociálních službách se u nás bohužel zlepšují jen pomalu a to…

Více

Co pro mne znamená heslo Odpovědná budoucnost?

Vytvořeno: 12. 09. 2020

Program, se kterým jdu do voleb, není jen na několik let. Přesto ho zkusím velmi stručně shrnout.

Více

Obnova krajiny je šancí na zmírnění klimatických změn

Vytvořeno: 12. 09. 2020

Klimatické změny způsobené člověkem jsou naprosto zásadním tématem naší současnosti. Jejich důležitost je tím větší, že dopady globálního oteplování na budoucí generace…

Více

Funkční krajinou pro odpovědnou budoucnost

Vytvořeno: 15. 07. 2020

Dopady klimatických změn vyvracejí stanoviska skeptiků, kteří nejen realitu změn klimatu, ale i jejich zapříčinění člověkem popírali. V rámci svého studia ekologie…

Více

Máme se bát koronaviru 2019-nCoV?

Vytvořeno: 27. 01. 2020

S obavou i profesním zájmem sleduji epidemii koronaviru 2019-nCoV v Číně. Zatím se zdá, že se jeho šíření i přes razantní opatření vymklo kontrole.

Více

Suchý a kůrovcem napadený, nikoliv modrý les

Vytvořeno: 25. 06. 2018

Několik let trvající sucho je spolu s nedostatečnou a včasnou reakcí na klimatické změny lesním hospodářstvím hlavním důvodem kalamitního stavu v lesích. Na druhou…

Více

Největší problém ČR? – Nejsou děti!

Vytvořeno: 10. 10. 2017

Zvláště v předvolebním období se veřejná diskuse, jejímiž aktéry jsou především politické subjekty se svými prezentacemi, zabývá definicí největších problémů naší…

Více

Podvody s globálním oteplováním

Vytvořeno: 12. 01. 2017

Vzestup člověka je spojen s obdobím poslední doby meziledové (geologické období holocén). Nikdo si ústup ledovců samozřejmě nepamatuje. Ale máme vědecké metody i…

Více

Proč jsem proti kanálu Dunaj – Odra – Labe

Vytvořeno: 08. 09. 2016

Vzpomínám na jednu z prezidentských návštěv Miloše Zemana v Olomouckém kraji. V Litovli jsem při prezidentském setkání se starosty ORP (obcí s rozšířeno působností)…

Více


Pomůze Ukrajině „Marshallův“ plán?

Vytvořeno: 04. 03. 2014

Při sledování dění posledních měsíců u našich bývalých východních sosedů jsem vzpomínal na vzácné lidi a přátale, které jsem na Ukrajině potkal.

Více

Ekologie jako politické téma : obstojí křesťanská demokracie?

Vytvořeno: 10. 05. 2006

Odpovědí na narůstající problémy životního prostředí byl vznik řady ekologických iniciativ. Postupnou institucionalizaci problému doprovázelo v západní Evropě od…

Více