Články a názory

Chci skončit s nejistotou v sociálních službách

Vytvořeno: 12. 09. 2020

Kdysi jsem pracoval na Arcidiecézní charitě v Olomouci. Byla to neocenitelná zkušenost. Podmínky v sociálních službách se u nás bohužel zlepšují jen pomalu a to…

Více

Co pro mne znamená heslo Odpovědná budoucnost?

Vytvořeno: 12. 09. 2020

Program, se kterým jdu do voleb, není jen na několik let. Přesto ho zkusím velmi stručně shrnout.

Více

Obnova krajiny je šancí na zmírnění klimatických změn

Vytvořeno: 12. 09. 2020

Klimatické změny způsobené člověkem jsou naprosto zásadním tématem naší současnosti. Jejich důležitost je tím větší, že dopady globálního oteplování na budoucí generace…

Více

Zvony si zaslouží naši péči a ochranu

Vytvořeno: 12. 09. 2020

Už se mi to tak v životě přihodilo, že mám hodně koníčků. Některé jsou běžné až obyčejné, jeden ale vždycky budí trochu větší zájem, když na něj přijde řeč. Věnuji…

Více

O bobrech a lidech

Vytvořeno: 03. 08. 2020

Lov i ochrana, tak by se dal charakterizovat vztah člověka k bobru evropskému. O vývoji tohoto soužití píše doktorand Katedry ekologie Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

Funkční krajinou pro odpovědnou budoucnost

Vytvořeno: 15. 07. 2020

Dopady klimatických změn vyvracejí stanoviska skeptiků, kteří nejen realitu změn klimatu, ale i jejich zapříčinění člověkem popírali. V rámci svého studia ekologie…

Více

Svatokopecké zvony

Vytvořeno: 01. 07. 2020

Při příležitosti obnovy zvonového souboru na Svatém Kopečku u Olomouce v roce 2006, na které jsem měl možnost se jako kampanolog podílet, jsem zpracoval článek o…

Více

Máme se bát koronaviru 2019-nCoV?

Vytvořeno: 27. 01. 2020

S obavou i profesním zájmem sleduji epidemii koronaviru 2019-nCoV v Číně. Zatím se zdá, že se jeho šíření i přes razantní opatření vymklo kontrole.

Více

Suchý a kůrovcem napadený, nikoliv modrý les

Vytvořeno: 25. 06. 2018

Několik let trvající sucho je spolu s nedostatečnou a včasnou reakcí na klimatické změny lesním hospodářstvím hlavním důvodem kalamitního stavu v lesích. Na druhou…

Více

Olomoucký kraj severu Moravy nepomohl

Vytvořeno: 09. 02. 2018

Na zasedání Olomouckého kraje konaném 23. září 2016 bylo otevřeno téma zastavování rychlíků ve stanici Zábřeh na Moravě, respektive plánované zrušení zastavování…

Více

Největší problém ČR? – Nejsou děti!

Vytvořeno: 10. 10. 2017

Zvláště v předvolebním období se veřejná diskuse, jejímiž aktéry jsou především politické subjekty se svými prezentacemi, zabývá definicí největších problémů naší…

Více

Podvody s globálním oteplováním

Vytvořeno: 12. 01. 2017

Vzestup člověka je spojen s obdobím poslední doby meziledové (geologické období holocén). Nikdo si ústup ledovců samozřejmě nepamatuje. Ale máme vědecké metody i…

Více

Proč jsem proti kanálu Dunaj – Odra – Labe

Vytvořeno: 08. 09. 2016

Vzpomínám na jednu z prezidentských návštěv Miloše Zemana v Olomouckém kraji. V Litovli jsem při prezidentském setkání se starosty ORP (obcí s rozšířeno působností)…

Více

Poznejte Zábřežskou vrchovinu

Vytvořeno: 18. 07. 2016

Výlety do atraktivních turistických cílů většinou znamenají míjení procesí dalších návštěvníků. Alternativou jsou méně známá pohoří, ve kterých je navíc stále co…

Více

Pomůze Ukrajině „Marshallův“ plán?

Vytvořeno: 04. 03. 2014

Při sledování dění posledních měsíců u našich bývalých východních sosedů jsem vzpomínal na vzácné lidi a přátale, které jsem na Ukrajině potkal.

Více

Zvon z roku 1393 v Brně : památka na moravská markrabata Jošta a Prokopa

Vytvořeno: 23. 02. 2013

Brněnský klášter augustiniánů poustevníků s kostelem Zvěstování Panny Marie a sv. Tomáše je významnou památkou připomínající činnost moravských Lucemburků. Založil…

Více

Péče o zvony

Vytvořeno: 06. 10. 2010

Rozhovor o zvonech a zvonařství.

Více

Zvony augustiniánského kláštera u Třebařova

Vytvořeno: 01. 08. 2010

Klášter augustiniánů eremitů Corona sanctae Mariae (Koruna Panny Marie) u Třebařova (okres Svitavy) byl založen ve 13. století jako nejstarší augustiniánský klášter…

Více

Kamenná boží muka

Vytvořeno: 01. 08. 2010

Z kamene tesaná boží muka jsou u nás jedním z nejstarších dokladů uplatnění religiózní architektury mimo liturgický prostor. Tyto stavby, které na střední a severní…

Více

Habitat selection of an expanding beaver (Castor fiber) population in central and upper Morava River basin

Vytvořeno: 22. 01. 2010

Habitat selectivity by European beaver (Castor fiber L., 1758) was studied in 226 km of river channels during their colonization of the Morava River basin (the Czech…

Více

Natura 2000 je často překvapení pro vlastníky budov

Vytvořeno: 08. 10. 2009

RNDr. František John vystudoval ekologii na Katedře ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého a humanitní environmentalistiku na Katedře environmentálních…

Více

Natura 2000 – minulost a současnost nejen v kraji

Vytvořeno: 01. 07. 2009

Natura 2000 je poměrně novým termínem v ochraně přírody. Tato myšlenka se objevila na počátku 90. let minulého století jako označení pro „evropskou“ soustavu ochrany…

Více

Compositional analysis and GPS/GIS for study of habitat selection by the European beaver, Castor fiber in the middle reaches of the Morava River

Vytvořeno: 23. 02. 2009

The habitat selection of European beaver (Castor fiber) was studied in Central Moravia (the Czech Republic).

Více

Přítel zvonů

Vytvořeno: 06. 10. 2008

Kampanolog je jednak doktorem a současně supervizorem obrů s bimbajícím srdcem.

Více

Natura 2000 v okrese Šumperk

Vytvořeno: 01. 10. 2008

Natura 2000 je označení pro soustavu chráněných území evropského významu, vytvářenou podle jednotných kritérií pro celou Evropskou unii. Myšlenka Natury 2000 jako…

Více

Historická mapová díla a vývoj krajiny

Vytvořeno: 01. 09. 2006

Drobný příspěvek k tématu se zaměřuje na okolí Mohelnice. Co vše lze vyčíst z mapového listu I. vojenského mapování? Pozoruhodné je dodatečné dokreslení železniční…

Více

Ekologie jako politické téma : obstojí křesťanská demokracie?

Vytvořeno: 10. 05. 2006

Odpovědí na narůstající problémy životního prostředí byl vznik řady ekologických iniciativ. Postupnou institucionalizaci problému doprovázelo v západní Evropě od…

Více