Město Zábřeh vstupuje do roku oslav

Zpět na Aktuality

Vážení spoluobčané,

1. ledna roku 2024 je nejen prvním dnem nového roku, ale také státním svátkem, Dnem obnovy samostatného českého státu.

Součástí národní historie je také zemský sněm Markrabství moravského, který se udál za účasti Přemysla Otakara II. roku 1254 v Brně, a v jehož listinách je poprve zmíněno město Zábřeh.

Slovo město pro nás znamená sídlo, urbanismus a architekturu, náměstí, ulice a stavby umístěné v krajině.

Město je ale především společenstvím lidí.

Společnství není náhodný shluk individuí. Podmínkou pro společnoství jsou vztahy. Vztahy v rodinách, mezi přáteli, sousedy, mezi občany našeho města.

Vztahy napříč generacemi, a to i těmi, které žily v našem městě od počátku, či těmi, které příjdou, a pro které naše město utváříme.

Vážení spoluobčané, přeji nám všem, abchom si v roce 2024, kterým nás bude provázet oslava kulatého výročí 770 let Zábřeha, význam zdravých mezilidských vztahů a občanské sounáležitosti obzvláště uvědomovali.

 

PF 2024. Grafika Kateřina Jakešová, foto Miroslav Kobza

Zpět na Aktuality