Jak na energetickou nezávislost obcí a měst

Zpět na Aktuality

Přednáška na konferenci Jak na energetickou nezávislost obcí a měst, Praha.

Úvod do problematiky a příklady z praxe: co se nám za poslední roky Zábřeze a regionu podařilo a co nás čeká; inspirace pro starostky a starosty, výměna zkušeností.

Zateplování a renovace budov či EPC. Šetříme finance a přírodní zdroje, přispíváme k řešení klimatických změn a myslíme na budoucnost. Ekonomická návratnost investic je čím dál kratší, i díky dotacím (a růstu cen energií).

Energetická soběstačnost měst a obcí - konference

Zvláště v dnešní době je naléhavost dosažení energetické soběstačnosti a energetické bezpečnosti;  trvalé udržitelnosti velmi aktuální. Jen potvrzení toho, po čem už dlouho volám (odpovědná budoucnost); je třeba reagovat na evropské a národní úrovni a dohnat ztracený čas.

Musím zmínit i velké téma energetické chudoby, které, pokud nebude řešeno, převezmou populisté vždy jen žijící na dluh a prohlubující krizi. Zdravá společnost je podmínkou řešení. I z těchto důvodů je důležitá osvěta a komunikace.

Ve městě Zábřeze a regionu se v mnoha oblastech modernizace, investic do budoucnosti či řešení klimatických změn mnohé podařilo. Vedle zateplování veřejných budovy či bytových domů  a energetické regulace je vysazována nová zeleň, rekonstruována či budována kanalizace, zajištěna pitná voda. Je zaveden nový způsob nakládání s odpady pro větší míru recyklace a snižování směsného komunálního odpadu. Čeká nás ale např. téma komunitní energetiky (mj. městská fotovoltaická elektrárna na veřejných budovách), udržitelná doprava, další mitigační a adaptační opatření (ve městě i volné krajině, kde čekáme na komplexní pozemkové úpravy). Města a obce potřebují vytvořit lepší legislativní  podmínky.

Prezentace ke stažení.

Konferenci pořádali 22. června 2022 v Praze, v PSP ČR, Svaz moderní energetiky a Institut pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) pod záštitou Mariana Jurečky (KDU-ČSL), místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí.

Zpět na Aktuality